NBA Power Rankings

9:00 pm 5/22/2017

(725) GOLDEN STATE @(726) SAN ANTONIO

Play Line: SAN ANTONIO 11
BTB PowerLine: SAN ANTONIO +9

Edge On: SAN ANTONIO 2

8:30 pm 5/23/2017

(505) BOSTON @(506) CLEVELAND

Play Line: BOSTON 15
BTB PowerLine: BOSTON +11

Edge On: BOSTON 4