Toggle navigation

CFB Matchups

Thursday, 10/19/2017 at 07:30 pm LA LAFAYETTE (3-3) at ARKANSAS ST (3-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
305LA LAFAYETTE 65 34.8 39.7 3-3 2-3-1 4-2-0 171.8 237.8 409.6 238.7 237.7 476.4
306ARKANSAS ST -12 39.8 26.4 3-2 3-2-0 3-2-0 123.2 331.4 454.6 225 223.8 448.8
Thursday, 10/19/2017 at 08:00 pm MEMPHIS (5-1) at HOUSTON (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
303MEMPHIS 60 40.3 33.8 5-1 2-4-0 4-2-0 180.2 310.5 490.7 208.3 269.2 477.5
304HOUSTON -3 25.5 21 4-2 3-3-0 0-6-0 161.8 263 424.8 176.3 226.7 403
Friday, 10/20/2017 at 06:00 pm W KENTUCKY (4-2) at OLD DOMINION (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
307W KENTUCKY 49 25.5 18.2 4-2 1-4-1 2-4-0 84 293.5 377.5 143 197.5 340.5
308OLD DOMINION +10 17 34.7 2-4 1-5-0 2-4-0 131.7 155.7 287.4 227.8 209 436.8
Friday, 10/20/2017 at 07:00 pm MARSHALL (5-1) at MIDDLE TENN ST (3-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
309MARSHALL 48 26.5 15 5-1 5-1-0 3-3-0 143 230.3 373.3 119.3 202.5 321.8
310MIDDLE TENN ST +3 20.4 25.4 3-4 3-4-0 1-6-0 115.4 258.1 373.5 145.1 209.3 354.4
Friday, 10/20/2017 at 09:30 pm AIR FORCE (2-4) at NEVADA (1-6)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
311AIR FORCE 67 36 31.8 2-4 3-3-0 4-2-0 304 133 437 255.3 127.7 383
312NEVADA +6 25.3 35.6 1-6 3-4-0 2-5-0 128.6 263.6 392.2 169 326.1 495.1
Friday, 10/20/2017 at 10:15 pm COLORADO ST (5-2) at NEW MEXICO (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
313COLORADO ST 60 34.9 24.6 5-2 4-3-0 4-3-0 198.6 322.1 520.7 123.6 292 415.6
314NEW MEXICO +7 25.3 26.8 3-3 3-3-0 1-5-0 240.5 170.3 410.8 142.3 233.3 375.6
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm IOWA (4-2) at NORTHWESTERN (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
315IOWA 47 28.8 18.7 4-2 3-3-0 2-4-0 138.7 218 356.7 145.7 242.7 388.4
316NORTHWESTERN +1 27.5 25.5 3-3 3-3-0 3-2-1 135.2 267.7 402.9 126.7 249.7 376.4
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm TULSA (2-5) at CONNECTICUT (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
317TULSA 71 35.4 40.1 2-5 3-4-0 4-3-0 271.7 171.9 443.6 319 242.3 561.3
318CONNECTICUT +6 28.3 40.3 2-4 1-5-0 4-2-0 142.5 289 431.5 166 392.5 558.5
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm AKRON (4-3) at TOLEDO (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
327AKRON 56 23.1 22.4 4-3 5-2-0 0-7-0 125.3 200.4 325.7 176.3 239.7 416
328TOLEDO -14 36.3 27.5 5-1 2-4-0 3-3-0 201.8 287.7 489.5 174.8 202.8 377.6
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm TEMPLE (3-4) at ARMY (5-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
339TEMPLE 47 19.9 26.3 3-4 2-5-0 1-6-0 102.4 251.1 353.5 167.1 231.9 399
340ARMY -6 31.6 20.3 5-2 2-4-0 3-3-0 378.4 17.9 396.3 170.7 191 361.7
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm PURDUE (3-3) at RUTGERS (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
343PURDUE 46 26.2 20.2 3-3 5-1-0 2-4-0 124.5 246.8 371.3 172.8 221.8 394.6
344RUTGERS +9 24 25.5 2-4 4-2-0 3-3-0 174 141.3 315.3 141.2 228 369.2
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm MARYLAND (3-3) at WISCONSIN (6-0)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
357MARYLAND 50 31.7 36.5 3-3 3-3-0 5-1-0 178.2 161 339.2 174.3 264.7 439
358WISCONSIN -24 36.3 13.3 6-0 3-3-0 4-2-0 263.8 202.7 466.5 78.8 186.2 265
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm IDAHO (2-4) at MISSOURI (1-5)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
373IDAHO 62 22.8 25.7 2-4 4-2-0 1-5-0 145.7 212.5 358.2 172.7 162.3 335
374MISSOURI -15 27.3 42.2 1-5 2-4-0 4-2-0 156.3 287.2 443.5 222.8 275.8 498.6
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm OKLAHOMA ST (5-1) at TEXAS (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
391OKLAHOMA ST 64 48.8 24.3 5-1 4-2-0 4-2-0 199.5 411.2 610.7 149.8 222.7 372.5
392TEXAS +6 33.7 24.7 3-3 5-1-0 2-4-0 169.7 288.3 458 116.7 264.8 381.5
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm LOUISVILLE (4-3) at FLORIDA ST (2-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
397LOUISVILLE 59 38.1 29.6 4-3 1-6-0 4-3-0 208.6 358.9 567.5 148.6 231.9 380.5
398FLORIDA ST -6 18.2 20.8 2-3 0-4-1 0-4-1 144.8 201.8 346.6 114.6 216 330.6
Saturday, 10/21/2017 at 12:00 pm IOWA ST (4-2) at TEXAS TECH (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
407IOWA ST 69 35.7 21.7 4-2 5-1-0 3-3-0 107 293.5 400.5 119 237.2 356.2
408TEXAS TECH -6 44.8 30.8 4-2 4-1-1 3-3-0 167.7 376 543.7 122.7 307.8 430.5
Saturday, 10/21/2017 at 12:20 pm PITTSBURGH (2-5) at DUKE (4-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
345PITTSBURGH 49 23.3 31.4 2-5 1-5-1 2-5-0 113.7 240.4 354.1 176.1 268.6 444.7
346DUKE -8 28.4 19.6 4-3 4-2-1 2-5-0 190.4 210.7 401.1 108 204.9 312.9
Saturday, 10/21/2017 at 12:30 pm BOSTON COLLEGE (3-4) at VIRGINIA (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
361BOSTON COLLEGE 48 20.4 30 3-4 4-3-0 2-5-0 187.6 168.1 355.7 242.4 203.4 445.8
362VIRGINIA -6 28.8 20 5-1 4-2-0 2-4-0 128.2 280 408.2 144.7 169.8 314.5
Saturday, 10/21/2017 at 02:00 pm TROY (4-2) at GEORGIA ST (3-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
319TROY 49 21.3 18.7 4-2 1-4-1 0-6-0 153.5 253.2 406.7 98.7 221.8 320.5
320GEORGIA ST +7 22.4 26.2 3-2 3-2-0 2-3-0 126.6 272.6 399.2 148.4 247.4 395.8
Saturday, 10/21/2017 at 02:00 pm KENT ST (2-5) at OHIO U (5-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
329KENT ST 45 11 30.7 2-5 3-4-0 2-5-0 155.3 106.3 261.6 207.1 223.6 430.7
330OHIO U -19 39.7 28.6 5-2 5-2-0 5-2-0 228.1 186.4 414.5 132.6 261 393.6
Saturday, 10/21/2017 at 02:00 pm N ILLINOIS (4-2) at BOWLING GREEN (1-6)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
331N ILLINOIS 55 24.2 16.7 4-2 4-2-0 1-5-0 168 201.2 369.2 93.5 187.7 281.2
332BOWLING GREEN +13 21 36.3 1-6 1-6-0 2-4-1 144.3 230.9 375.2 246.6 269 515.6
Saturday, 10/21/2017 at 02:00 pm W MICHIGAN (4-3) at E MICHIGAN (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
333W MICHIGAN 49 38.6 29.1 4-3 2-5-0 5-2-0 237.9 178 415.9 141.6 233.6 375.2
334E MICHIGAN +3 20.3 19.8 2-4 5-1-0 1-5-0 84.3 268.8 353.1 177.7 162.2 339.9
Saturday, 10/21/2017 at 02:30 pm BUFFALO (3-4) at MIAMI OHIO (2-5)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
325BUFFALO 45 28.4 25.3 3-4 6-1-0 3-4-0 148 275 423 233.9 182.1 416
326MIAMI OHIO -2 23.6 26 2-5 1-6-0 3-4-0 148.9 241.6 390.5 178.6 189.9 368.5
Saturday, 10/21/2017 at 03:00 pm C MICHIGAN (3-4) at BALL ST (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
349C MICHIGAN 47 21.4 29.6 3-4 2-5-0 2-5-0 119.6 262.3 381.9 212.6 205.3 417.9
350BALL ST +3 21.2 31.2 2-4 2-3-1 3-3-0 147.3 220.3 367.6 146.3 227.5 373.8
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm INDIANA (3-3) at MICHIGAN ST (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
335INDIANA 45 28 25.8 3-3 2-4-0 3-3-0 139 249.3 388.3 172.2 180.8 353
336MICHIGAN ST -6 23.7 18.2 5-1 4-2-0 2-4-0 192.2 197 389.2 93.3 170.5 263.8
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm SYRACUSE (4-3) at MIAMI (5-0)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
347SYRACUSE 58 31.3 24.3 4-3 4-1-1 1-5-0 144.7 318.3 463 128.9 223 351.9
348MIAMI -16 34.6 18.6 5-0 3-2-0 1-4-0 195.4 277.4 472.8 163.6 199.4 363
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm COASTAL CAROLINA (1-5) at APPALACHIAN ST (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
353COASTAL CAROLINA 54 25.3 39.8 1-5 1-5-0 4-1-1 192.3 186 378.3 166 235.3 401.3
354APPALACHIAN ST -23 28.5 20.3 4-2 2-4-0 2-4-0 187.3 210.3 397.6 146.5 196 342.5
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm N CAROLINA (1-6) at VIRGINIA TECH (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
359N CAROLINA 51 23.7 31.1 1-6 1-6-0 3-4-0 144.4 212.4 356.8 229.4 231.4 460.8
360VIRGINIA TECH -21 33.3 13.7 5-1 3-3-0 2-4-0 178.7 288.3 467 121.8 198.3 320.1
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm GA SOUTHERN (0-5) at MASSACHUSETTS (0-6)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
369GA SOUTHERN 55 17.6 38.6 0-5 1-4-0 3-2-0 214 93.4 307.4 187 242.6 429.6
370MASSACHUSETTS -6 25.7 32.8 0-6 2-4-0 3-3-0 107.5 305 412.5 196 212.2 408.2
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm UCF (5-0) at NAVY (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
371UCF 66 50.6 16.8 5-0 5-0-0 3-2-0 225.4 321.8 547.2 110.2 223 333.2
372NAVY +7 35.5 28 5-1 4-2-0 2-4-0 397.5 81.8 479.3 162.7 235.5 398.2
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm ILLINOIS (2-4) at MINNESOTA (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
387ILLINOIS 46 18.8 30.5 2-4 1-5-0 3-3-0 118.3 199.8 318.1 197.2 224 421.2
388MINNESOTA -13 27.8 19.3 3-3 3-3-0 4-2-0 170.7 177.5 348.2 136 186.8 322.8
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm TENNESSEE (3-3) at ALABAMA (7-0)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
389TENNESSEE 50 21.7 23.8 3-3 1-5-0 1-5-0 134.7 185.3 320 242.8 129.2 372
390ALABAMA -34 42.7 10.1 7-0 3-4-0 3-4-0 302.6 182.3 484.9 66.9 187.6 254.5
Saturday, 10/21/2017 at 03:30 pm ARIZONA ST (3-3) at UTAH (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
409ARIZONA ST 56 29.3 31.5 3-3 3-2-1 1-5-0 114.5 288.7 403.2 173.5 267.8 441.3
410UTAH -9 31.2 20 4-2 5-0-1 3-3-0 162.2 269.3 431.5 119 230.7 349.7
Saturday, 10/21/2017 at 04:00 pm SMU (4-2) at CINCINNATI (2-5)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
321SMU 66 43.8 31 4-2 5-1-0 4-2-0 190.8 316.3 507.1 133 303.8 436.8
322CINCINNATI +7 20 33 2-5 2-5-0 4-3-0 101.1 221.9 323 220.3 197.3 417.6
Saturday, 10/21/2017 at 04:00 pm KENTUCKY (5-1) at MISSISSIPPI ST (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
375KENTUCKY 54 27.5 21.3 5-1 2-4-0 2-4-0 138.3 211.2 349.5 97.2 288.7 385.9
376MISSISSIPPI ST -10 31.8 19.7 4-2 4-2-0 2-4-0 261.7 181 442.7 129.8 155 284.8
Saturday, 10/21/2017 at 04:00 pm OREGON (4-3) at UCLA (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
383OREGON 67 37.9 30.3 4-3 3-4-0 3-4-0 244.6 223 467.6 115.7 246.3 362
384UCLA -7 39.5 40.5 3-3 1-5-0 5-1-0 127.5 399.7 527.2 313 210 523
Saturday, 10/21/2017 at 04:00 pm OKLAHOMA (5-1) at KANSAS ST (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
403OKLAHOMA 54 42 23.3 5-1 3-3-0 3-3-0 197.8 377.7 575.5 126.2 241.8 368
404KANSAS ST +14 31.7 21 3-3 2-4-0 3-3-0 187.7 186.2 373.9 124.3 238.2 362.5
Saturday, 10/21/2017 at 05:00 pm NORTH TEXAS (4-2) at FLA ATLANTIC (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
323NORTH TEXAS 63 37.2 32.7 4-2 4-2-0 4-2-0 194.2 305 499.2 136 262.8 398.8
324FLA ATLANTIC -3 34.2 25.8 3-3 4-2-0 2-4-0 258.7 173.7 432.4 225.8 195.8 421.6
Saturday, 10/21/2017 at 05:00 pm LA MONROE (3-3) at S ALABAMA (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
399LA MONROE 59 39.2 38.7 3-3 4-2-0 5-1-0 188.3 263.7 452 225.2 270.3 495.5
400S ALABAMA -4 22.8 27 2-4 3-3-0 1-5-0 126.5 185 311.5 112.5 288.3 400.8
Saturday, 10/21/2017 at 06:00 pm UTAH ST (3-4) at UNLV (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
379UTAH ST 61 29.9 29.6 3-4 3-4-0 6-1-0 143.7 230.4 374.1 179.6 210.3 389.9
380UNLV -4 31 33.5 2-4 4-2-0 2-4-0 265.3 162.5 427.8 245.3 239 484.3
Saturday, 10/21/2017 at 06:30 pm UAB (4-2) at CHARLOTTE (0-7)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
337UAB 50 31.7 28.7 4-2 5-1-0 2-3-1 212.7 186.8 399.5 167.3 198 365.3
338CHARLOTTE +7 13 33 0-7 2-5-0 4-3-0 187.6 124.1 311.7 182.4 272 454.4
Saturday, 10/21/2017 at 07:00 pm BYU (1-6) at E CAROLINA (1-6)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
341BYU 58 11.4 27.3 1-6 0-7-0 2-5-0 87.9 154.6 242.5 186.7 206.7 393.4
342E CAROLINA +5 22 50 1-6 1-6-0 5-2-0 108.7 286.6 395.3 274.6 326.1 600.7
Saturday, 10/21/2017 at 07:00 pm RICE (1-5) at UTSA (3-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
367RICE 53 11.7 36.3 1-5 1-5-0 3-3-0 156 142.5 298.5 171.5 236.2 407.7
368UTSA -20 33.4 20.2 3-2 2-3-0 3-2-0 204 256.8 460.8 118.2 185.8 304
Saturday, 10/21/2017 at 07:00 pm S FLORIDA (6-0) at TULANE (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
377S FLORIDA 54 42.8 17.2 6-0 4-2-0 2-4-0 293 199 492 77.8 212.5 290.3
378TULANE +11 28.5 26.8 3-3 4-2-0 3-3-0 278 102.3 380.3 199.3 201.2 400.5
Saturday, 10/21/2017 at 07:00 pm SOUTHERN MISS (4-2) at LOUISIANA TECH (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
381SOUTHERN MISS 55 28.8 18.8 4-2 5-1-0 2-4-0 188.2 257 445.2 108.5 204.8 313.3
382LOUISIANA TECH -3 28 26.5 3-3 3-3-0 2-4-0 148.5 258.7 407.2 171.7 222 393.7
Saturday, 10/21/2017 at 07:15 pm LSU (5-2) at OLE MISS (3-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
405LSU 59 25.6 19.4 5-2 2-5-0 3-4-0 190.7 202 392.7 144.7 170.6 315.3
406OLE MISS +6 31.8 37 3-3 1-4-1 5-1-0 105.3 357.2 462.5 238.5 211.2 449.7
Saturday, 10/21/2017 at 07:30 pm WAKE FOREST (4-2) at GEORGIA TECH (3-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
351WAKE FOREST 48 30.7 16.7 4-2 4-1-1 2-3-1 182.3 222.8 405.1 142 197.5 339.5
352GEORGIA TECH -6 34 20.2 3-2 5-0-0 1-4-0 362 77.6 439.6 118.2 186 304.2
Saturday, 10/21/2017 at 07:30 pm MICHIGAN (5-1) at PENN ST (6-0)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
355MICHIGAN 44 27.2 14.7 5-1 3-3-0 3-3-0 185 191.3 376.3 85.8 138 223.8
356PENN ST -9 39.7 9 6-0 5-1-0 1-5-0 165 291.2 456.2 117.3 167.8 285.1
Saturday, 10/21/2017 at 07:30 pm AUBURN (5-2) at ARKANSAS (2-4)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
395AUBURN 52 34 15 5-2 2-4-1 4-3-0 222.4 216.1 438.5 118.1 180.6 298.7
396ARKANSAS +15 28.7 33 2-4 1-5-0 3-3-0 159 206 365 173 201.3 374.3
Saturday, 10/21/2017 at 07:30 pm USC (6-1) at NOTRE DAME (5-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
401USC 60 34.4 23.7 6-1 1-6-0 3-4-0 180.6 296.4 477 146.7 238.7 385.4
402NOTRE DAME -3 40 16.8 5-1 5-1-0 4-2-0 308 163.2 471.2 134.5 231.2 365.7
Saturday, 10/21/2017 at 08:00 pm KANSAS (1-5) at TCU (6-0)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
365KANSAS 59 24.7 44.8 1-5 2-4-0 5-1-0 144.8 254.5 399.3 186.7 290 476.7
366TCU -39 41.3 17.3 6-0 3-3-0 2-3-0 199.5 265.3 464.8 98.3 238 336.3
Saturday, 10/21/2017 at 08:00 pm ARIZONA (4-2) at CALIFORNIA (4-3)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
385ARIZONA 59 42.8 26.8 4-2 4-2-0 4-2-0 344.3 170.2 514.5 160.3 250.3 410.6
386CALIFORNIA +3 26.1 26 4-3 4-3-0 2-5-0 98.1 249.9 348 151.1 271.1 422.2
Saturday, 10/21/2017 at 08:00 pm W VIRGINIA (4-2) at BAYLOR (0-6)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
393W VIRGINIA 71 44.2 27.8 4-2 3-3-0 5-1-0 185.8 362.2 548 210.7 243.2 453.9
394BAYLOR +9 25.3 40 0-6 2-4-0 3-3-0 135.2 266.7 401.9 241.2 278 519.2
Saturday, 10/21/2017 at 10:15 pm WYOMING (4-2) at BOISE ST (4-2)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
363WYOMING 44 24 21.2 4-2 3-3-0 2-4-0 97.8 186.2 284 175.7 172.8 348.5
364BOISE ST -14 29 22.8 4-2 3-2-1 2-4-0 135.3 200.7 336 102 222.7 324.7
Saturday, 10/21/2017 at 10:30 pm FRESNO ST (4-2) at SAN DIEGO ST (6-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
413FRESNO ST 47 33 20 4-2 5-0-1 3-3-0 167.8 261.8 429.6 111.3 206.3 317.6
414SAN DIEGO ST -7 29.3 21 6-1 4-3-0 2-4-1 203.6 175 378.6 135 167.6 302.6
Saturday, 10/21/2017 at 10:45 pm COLORADO (4-3) at WASHINGTON ST (6-1)
Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
411COLORADO 53 29.4 24.1 4-3 2-5-0 3-4-0 180.4 251.7 432.1 195.6 228.7 424.3
412WASHINGTON ST -10 34.4 21.1 6-1 4-3-0 2-5-0 74.1 380.9 455 125.9 162.4 288.3