jimmyboy Posts:50 Followers:1
On 04/24/2014 12:15 PM in MLB

THURSDAY PICKS

NHL
Boston vs. Detroit, 04/24/2014 20:00
Boston -145
Units: 1 of 10

MLB
Minnesota vs. Tampa Bay, 04/24/2014 13:10
Over 8½/+110
Units: 1 of 10

MLB
Chi White Sox vs. Detroit, 04/24/2014 13:08
Over 7½/-105
Units: 1 of 10

To see more of jimmyboy's plays click here.

jimmyboy Posts:50 Followers:1
04/24/2014 05:49 PM

THURSDAY PICKS

NHL
Boston vs. Detroit, 04/24/2014 20:00
Boston -145
Units: 3 of 10

NHL
San Jose vs. Los Angeles, 04/24/2014 22:30
Over 5/-120
Units: 10 of 10

To see more of jimmyboy's plays click here.