Sunday, 01/22/2017 at 03:05 pm GREEN BAY (12-6) at ATLANTA (12-5)
Expanded Matchup Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
311GREEN BAY 60 28 24 12-6 12-6-0 12-6-0 103.5 269.8 373.3 96.2 271.3 367.5
312ATLANTA -5 33.9 25.1 12-5 11-6-0 14-2-1 119.2 296.9 416.1 104.5 263.1 367.6
 
 
Sunday, 01/22/2017 at 06:40 pm PITTSBURGH (13-5) at NEW ENGLAND (15-2)
Expanded Matchup Offensive Statistics Defensive Statistics
Teams Line PF PA SU ATS O/U/P RY PY TY RY PY TY
313PITTSBURGH 50 24.8 19.7 13-5 11-6-1 6-12-0 117.2 255.7 372.9 95.2 238.9 334.1
314NEW ENGLAND -6 27.9 15.6 15-2 14-3-0 7-10-0 115.9 269.9 385.8 89.5 234.6 324.1
 
 

Game Matchup Calander